Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

tetrafarmakon
Dziś już nikt nie ma czasu, by żyć wiecznie
— Perfidia

June 25 2015

tetrafarmakon
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viaOhyeah Ohyeah

June 21 2015

tetrafarmakon
Gdzie byłeś, gdy minęła przyszłość? Nie przegap kolejnej.
— LidiaPerfidia
Reposted byBeNiceOrLeaveNowmooncturia666cryingangelwhoisjimmy
tetrafarmakon
Zaprzyszłość przegrana, masz przecież zawsze przyszłą przyszłość.

May 22 2015

tetrafarmakon
Kraków. Miasto Poezji.
Reposted fromszszsz szszsz vialifeless lifeless
tetrafarmakon
9527 ae1b
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialifeless lifeless
tetrafarmakon
życie to strata czasu
— Perfidia
Reposted byzoomarioneta

May 19 2015

tetrafarmakon
pisarz pisze bo więcej nic już nie potrafi
"niespełniony rodzinnie" nieźle brzmi w biografii
— marta podgórnik
tetrafarmakon
treść nie może być w wierszu pod formą ukryta
trudno pisać gdy wie sie że mąż to przeczyta
— marta podgórnik
tetrafarmakon
pisarz musi przeżywać przygody by płodzić
na te przygody trudno mężowi sie zgodzić
— marta podgórnik
tetrafarmakon
niedojebany pisarz ma wiekszą inwencję
częste pożycie twórczą zabija potencję
— marta podgórnik
tetrafarmakon
niepokalane było najświetsze poczęcie
małżeństwo dla pisarstwa jest to żył podcięcie
— Marta Podgórnik

April 23 2015

tetrafarmakon
9612 0604 500
Reposted fromrol rol vialady-of-theflowers lady-of-theflowers

March 08 2015

tetrafarmakon
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viacryingangel cryingangel

March 03 2015

tetrafarmakon
6455 b2f8
Reposted fromking1982 king1982 viacryingangel cryingangel
tetrafarmakon
Reposted fromrickmiller rickmiller viaplokin plokin

February 23 2015

tetrafarmakon
Jeżeli coś robisz dobrze i nikogo nie denerwuje to znaczy, że robisz to źle.
— Lidia Perfidia

February 09 2015

tetrafarmakon
3465 57bc
Reposted fromseverine severine viaoskus oskus

February 01 2015

tetrafarmakon
2738 07ac
Reposted fromNiveusLucis NiveusLucis

January 31 2015

tetrafarmakon
Kiedyś Ci będę milczała prosto w serce i nawet nie zobaczysz mojego bezznieczulenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl